Coaching – Wat is het?

Coaching Breda

 

Coaching is ook een integraal onderdeel van veel executive development programma’s en van veel solo coaching programma’s, zoals de leiderschapsworkshops in Zweden van de beroemde golfer Tiger Woods.

Er zijn verschillende benaderingen van coaching – sommigen zien de totale coaching van een persoon als een vorm van therapie; anderen zien het als een vorm van toneelspelen waarbij de artiest als artiest, als de coach, bij het coachingsproces wordt betrokken.

Er is een zeer eenvoudig en betrekkelijk objectief doel van coaching – en de Coach is de persoon, een professional, deskundig, wijs en de gids voor de cliënt om dit doel te bereiken.

Coaching is niet alleen een programma voor de cliënt. Coaching moet ook een deel van het leven van de cliënt zijn, niet alleen als coach, maar als persoon in vorm, met coaching als verbintenis en verbintenis als drijvende kracht naar een gewenst doel of resultaat.

Coaching gaat over het bereiken, het doel van de coachingsoefeningen is de cliënt, het doel, de intenties, het gedrag of de acties binnen een bepaalde tijd te sturen. Het is doelgericht en doelstellend. Daarom is coaching het proces waarbij een persoon zijn doel als een intentie registreert. De primaire intentie is de reflectie die de persoon naar het gewenste doel brengt. Het doel is het evalueren van de acties die uitgevoerd worden om het doel te bereiken. Het doel is de doelstelling. Het doel is het realiseren van het doel of de intentie.

Een coach is een persoon die voor de cliënt van de cliënt een proces van vraagstelling begint. De cliënt is in staat zijn visie op het bereiken van het doel of de doelstelling kenbaar te maken en de coach is er om de bewijzen daarvan op te merken. Het doel is de cliënt suggesties te doen, of hem te begeleiden, of hem te steunen in het bereiken van het doel, of de doelstelling, binnen het overleg (het coachingsproces). Het doel is steeds te wijzen naar het doel, een effect teweeg te brengen bij de cliënt.

Er bestaat niet zoiets als het stellen van doelen voor de cliënt, want dat is een misverstand over coaching. Het voorschrijven van een doel door de cliënt is de eerste stap naar het bereiken van het doel. Een doel moet een doel of een intentie zijn die de cliënt in staat stelt zijn/haar doel te bereiken. Het doel van de cliënt, het doel of de intentie is een resultaat. Een manier om een gewenst resultaat te bereiken is het doel. Uitvoeren wat nodig is om te bereiken in een redelijke kostprijs. Het doel is een welomschreven doel dat de cliënt zal bereiken door de uitvoering van de acties om dit doel te bereiken.

NLP (Neuro speaking) geeft ons vele hulpmiddelen, processen en modellen die werken voor onze cliënten door het model van communicatie beter weer te geven en te beschrijven

Het onbewuste: zowat het meest niet-intuïtieve deel van de geest. Het slaat herinneringen, ervaringen, zelf potjes, jeugd imprints op; etc. Dit deel van de geest houdt zich bezig met processen, interne processen, strategieën en deze concepten worden gefilterd; [http://greatminds elevate.blogspot.com/2007/10/neuro-speaking- Ruth-Hicks-on- how-not-to-get-a-pass.html] en [http://greatminds elevate.blogspot.com/2007/10/neuro-speaking- Ruth-Hicks-on-how-not-to-get-a-pass.html]

De bewuste geest van de cliënt: de bewuste geest is het deel van de geest dat zich bezighoudt met logica, rede, adipolie, interne bevelen, rationalisatie, het besturen van een programma, enz. Dit deel van de geest wil begrijpen wat er aan de hand is, de iPhone technologie, of de wiskunde. Dit deel van de geest heeft rationele en logische informatie nodig. In het coachingproces, meestal over eerste en tweede stappen, wordt de cliënt gevraagd een strategie te ontwikkelen over hoe dit te bereiken met behulp van de informatie die in de vorige coachingsessie is gegeven. De strategie zal echter niet alomvattend zijn, d.w.z. zij zal niet gebaseerd zijn op de persoonlijke doelen van de cliënt of op het doel van het coachingproces. Het zal gaan om de juiste identificatie van de context, een veronderstelling dat een soortgelijke situatie zich opnieuw zal voordoen, en dat zal alles zijn: een veronderstelling.

De onbewuste geest: het praat met ons en zal boodschappen sturen via wat wij bestempelen als “hoofd” of “hart”. (In NLP zegt men dat dit de submodaliteiten zijn, de manier waarop we informatie opslaan in onze hersenen). De onbewuste geest kan worden omschreven als dat deel van onze geest dat doet wat we kunnen om onze doelen te bereiken. Waarom zou ik ingaan op deze “kaart” van onze geest? Wat is de onbewuste geest? De onbewuste geest maakt zin. Het neemt verdere beslissingen over of vast te houden aan wat relevant is en de relevantie van wat voorafging. Sommige delen van het onbewuste verstand zijn snel en andere langzaam. Het onbewuste brein is ook sterk bekabeld om plezier te zoeken en pijn te vermijden. Ons doel bereiken is gekoppeld aan het hechten aan gevoel, plezier en het negeren van pijn.

 

LEES MEER : 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.