De Principes van Actie

Coach Leiden

 

Wij hebben ons reeds geruime tijd beziggehouden met het begrip “leiderschap” en in dit verband moeten wij herinneren aan de volgende twee beginselen waarbij coaching een belangrijke rol kan spelen: Het principe van reflectie en het principe van actie. Beide principes helpen ons onszelf voor te bereiden om effectieve acties te ondernemen voor het bereiken van onze doelen en aspiraties als individu, team en/of organisatie.

Het principe van reflectie heeft betrekking op het leren van uw verleden en uw ervaringen en de observatie van dit alles, helpt u te begrijpen wat voor u en/of anderen heeft gewerkt en hoe, waar en waarom het voor hen heeft gewerkt. Het stelt u in staat onmiddellijke en middellange termijn doelen en doelstellingen te formuleren die naast het kapsel en andere aspecten kunnen bijdragen tot succes en het bereiken van betere resultaten…

Het principe van actie co-creëert en geeft je energie van je huidige toestand naar een gewenst doel. Actie is wat de klus klaart en inspiratie is wat je gericht houdt op het doel van activiteiten. Het principe van reflectie en het principe van actie zijn sleutelfactoren in het mogelijk maken van motivatie en doelgerichtheid. Wanneer we een van beide principes negeren, is er een verlies van beide. Het ene, dat wil zeggen reflectie, is als een grote trede op de ladder naar doelgerichtheid en naar hogere niveaus van prestatie en voldoening. Het andere principe is als een onweersbui of een paar achteloos gegooide stenen die kleine wolken van gebrek aan doel, verwarring en ontgoocheling opwerpen. In een steeds vlakke tijd is de mist van een gebrek aan doel, motivatie en vertrouwen in het doel, vooral wanneer die gepaard gaat met een gebrek aan actie, als een eeuwenoud verhaal van kat en muis! Het lijkt wel of men ze niet wil vangen! De een wil ze kunnen beheersen, terwijl de ander ze wil vangen en door elkaar schudden.

Aangezien coaching een geleidelijk proces is, doet in de eerste plaats de een de persoon het meeste kwaad, niet de ander. Het principe van reflectie brengt een win/win paradigma tot stand en de relatie tussen coach en coachee is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en partnerschap. Het principe van actie is de relatie tussen cliënt, coach en de maatstaf van de coaching heeft met succes het gewenste doel bereikt. De toepassing van het principe van reflectie en het principe van actie zal de coachingervaring verbeteren door de coachee te stimuleren om zijn/haar eigen verschuivingen op te lossen of te maken voor de algemene verbetering van het team van de coachee, de organisatie, en de globale gemeenschap. Coachen is dus een continuüm, een reis, en een discipline. De tijd kan snel gaan, en men kan het contact verliezen, een aardverschuiving ondergaan, of in cirkels ronddraaien, wachtend op het volgende juiste moment, de remedie, de doorbraak, maar co-creëren en reflecteren zijn datgene, dat moet doorgaan voor coaching om werkelijk te werken. Coaching en counseling werken niet op het principe van herhaling, ze werken op verandering, dus het principe van reflectie en actie moet voortdurend doorgaan om ervoor te zorgen dat de technieken en competenties van vandaag voor de toekomstige wereld waarin we leven waarschijnlijk anders zullen zijn in de wereld van de Senior Executive van managers of directeuren. We moeten dus glashelder zijn over waar we heen willen met het principe van reflectie en actie, in die mate dat het een consistente verandering teweegbrengt en een blijvende transformatie teweegbrengt, in plaats van een verandering in beleid of proces die alleen maar verandering omwille van de verandering is.

 

LEES MEER : 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.